Təmizlik

Təmizlik

Təmizlik sağlamlığın təminatıdır. Eyni zamanda işlədiyimiz, yaşadığımız və ya ziyarət etdiyimiz yerlərin təmizliyi insanların dəyərləndirdiyi ən vacib meyarlardan biridir. Təmiz və gigiyenik şəraitdə işin səmərəliliyi artır, məkanla pozitiv əlaqə yaranır, belə yerləri ziyarət etmək insanlara xoş əhval-ruhiyyə verir.

TAİS İKF mülkiyyət sahiblərinə və kirayəçilərə təmizlik standartlarını yüksək saxlamaq üçün səmərəli və çevik həllər təklif edir.

Bütün təmizlik işlərini yerinə yetirmək üçün bizim peşəkar işçilərimiz insan və ətraf mühit üçün zərərsiz kimyəvi vasitələrdən, müasir xüsusi avadanlıqlardan, təhlükəsiz və effektiv təmizləmə prosedurlarından istifadə etməklə, işin keyfiyyətinə tam təminat veririk.