Tariximiz

1989-ci ildə təsis edilən AGİM TAİS bazar iqtisadiyyatının yaratdığı imkanlardan maksimum faydalanmaq üçün öz fəaliyyətini sahibkarlığa  transfer etdi .  Bakıda yerləşən ofis komplekslərində çalışan işçiləri yeməklə təmin edərək iaşə xidmətləri göstərmək istiqamətində fəaliyyətini cəmləşdirmiş ilk yerli müəssisələrdən biri olmuşdur. Davamlı keyfiyyət, səmərəli və nəzakətli xidmətlər göstərmək bacarığımız müştərilərimiz tərəfindən qarşımıza daha geniş tələblər qoydu və bütün qeyri profilli işlərinin həllini və icrasını bizə tapşırdılar. Şirkətimiz bir hesab faktura əsasında bu tələbləri yerinə yetirərək fəaliyyətimizin palitrasını, keyfiyyətini, miqyasını, növünü və sayını artırmış oldu. Bu gün şirkətimiz çox şaxəli və geniş miqyaslı fəaliyyəti ilə cəmiyyətimizin bütün sahələrində təmsil olunub.

​ NeftKimya

​ Səhiyyə 

​ Təhsil

​ Tikinti

​ Sənaye

​ İdman

​ Mədəniyyət və turizm

Bizim xronologiya