Üstünlüyümüz

Bizim missiyamız:

  Sahibkarlıqda düzgünlüyü, ziyalılığı, etik normaları tətbiq etmək.

  Cəmiyyətə xidmət etmək

  Ümüdləri doğrultmaq

  Əməkdaşlarımız ücün ən yaxşı şərait yaratmaq

  İnsanlara, ətraf mühitə, şirkətin nüfuzuna hec bir xələl gətirməmək

  Bütün beynalxalq standartları tətbiq etmək

  İşdə və hesabatda şəffaflığı təmin etmək


Bizim məqsədimiz:

  Regionda fəaliyyətimizi gücləndirmək

  Beynalxalq arenada şəxsi brendi təsdiqləmək

  İstehsalat sahələrimizi yaradaraq xarici ölkələrə ixracat potensialımızı artırmaq


Dəyərlərimiz:

  Düzgünlük
  Peşəkarlıq
  Innovativlik


Üstünlüyümüz:

  Keyfiyyətin İdarəetmə Sisteminin mövcudluğu  (ISO 9001:2015)  

  Qida Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sisteminin mövcudluğu ( İSO 22000: 2005)  

  Güclü idarəçilik sisteminin, texniki bazanın və  təcrübəli kadrların olması. 

  SƏTƏM  siyasətinin  olması  və  HACCP  prinsiplərinə riayət edilməsi.  

  Aparıcı beynalxalq təchizatçılarla partnyor münasibətlərinin mövcudluğu.

  Yerli təchizatçılarla geniş və konstruktiv əlaqələrin olması. 

  QLOBAL  düşüncə - LOKAL  hərəkət kredosuna sadiqliyimiz. 

  Sifarişçinin tələblərinə uyğunlaşmaq üçün çeviklik.

  Yerli bazarın reallıqlarını bilmək.